Konfiguracja/Administracja

Konfiguracja/administracja systemami teleinformatycznymi.

Sieci komputerowe (LAN oraz WiFi), bezpieczeństwo, wdrożenia, wsparcie.